Regler & villkor

Regler & villkor

Wondershare software Co, Ltd och dess dotterbolag Wondershare programvara (Håkanson) Co, Ltd gör information och produkter tillgängliga för dig på denna webbplats, enligt följande villkor. Genom att få tillgång till denna webbplats godkänner du dessa användarvillkor. Wondershare förbehåller sig rätten att söka alla rättsmedel i lag och i eget kapital för varje brott mot dessa användarvillkor.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri är reserverade.

Det finns risker i samband med någon programvara tillgängliga för nedladdning på Internet, och Wondershare programvara uppmanar härmed er att se till att du helt förstår alla risker innan du laddar ner någon av programvara (inklusive utan begränsning, den potentiella infektionen i ditt system av datorvirus och förlust av data). Du är själv ansvarig för adekvat skydd och säkerhetskopiering av data och utrustning som används i samband med någon av programvaran.

Bilder: Alla logotyper, välkomstskärmarna, sidhuvuden, bilder och grafik visas på denna webbplats är varumärken, varumärken eller trade dress (benämns gemensamt "märken") av Wondershare eller dess licensgivare. Förutom vad som uttryckligen tillåts häri, använder, kopiering, överföring, visning, ändra eller distribuera några märken i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd av Wondershare är förbjudet och kan bryta mot copyright, varumärke, integritet eller andra lagar i Kina.

Ersättning: Du accepterar att försvara, gottgöra och hålla wondershare, dess dotterbolag och deras tjänstemän, direktörer, agenter och anställda skadeslösa från och mot alla anspråk, förluster, skador, skulder, kostnader och utgifter, inklusive advokatarvoden, som härrör från eller avser ditt användarinnehåll, användning av platsen eller brott mot något av dessa villkor.

FEEDBACK: Kommentarer eller material skickas till Wondershare programvara, inklusive utan begränsning feedback, till exempel frågor, kommentarer, förslag eller någon närstående information om programvaran, webbplatsen eller andra produkter, program eller tjänster av Wondershare programvara ("Feedback"), skall anses vara icke-konfidentiella. Wondershare software har ingen skyldighet av något slag med avseende på sådan Feedback och skall vara fria att reproducera, använda, avslöja, uppvisar, visar, omvandla, skapa härledda verk och distribuera Feedback till andra utan begränsning och skall ha rätt att använda idéer, koncept, know-how eller tekniker som ingår i sådan Feedback för vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till att utveckla , tillverkning och marknadsföring av produkter som innehåller sådan Feedback.

REPRODUKTIONER: Någon auktoriserad reproduktioner av någon av informationen häri måste inkludera upphovsrätt, varumärken eller andra proprietära legender av Wondershare programvara, på någon kopia av materialet som du gjort. Licensen för programvaran och användning av denna webbplats styrs av lagarna i Kina och lagarna i ditt land.

Upphovsrätt: Upphovsrätt på denna webbplats (inklusive utan begränsning, text, grafik, logotyper, ljud och programvara) ägs och licensieras av Wondershare Software Co, Ltd Allt material på denna webbplats kan skyddas av kinesiska och internationella upphovsrätten och inte vara kopieras, reproduceras, distribueras, överförs, visas, publiceras anpassas eller behandlas i någon form eller på något sätt eller i någon median utan skriftligt tillstånd av Wondershare Software Co, Ltd Du kan inte ändra eller ta bort någon upphovsrätt eller annan notis från kopior av innehållet.

Varumärke: Wondershare är ett varumärke som tillhör Wondershare Software Co, Ltd och skyddade rättsligt enligt lag. Det kan endast användas med föregående skriftligt tillstånd från Wondershare Software Co, Ltd i varje fall. Användning av Wondershare varumärke i kommersiellt syfte utan skriftligt tillstånd av Wondershare utgör varumärkesintrång och illojal konkurrens i strid med lagen.

För frågor, vänligen ange vår Kundtjänst för hjälp. Tack.

Topp