Licensavtal för slutanvändare

Licensavtal för slutanvändare

Detta är ett juridiskt avtal mellan dig, slutanvändaren, och Wondershare Software Co, Ltd och dess dotterbolag Wondershare programvara (Håkanson) Co, Ltd, utvecklaren av programmet ("Wondershare"), utvecklaren av programmet ("Wondershare"), när det gäller din användning av Wondershare produkter ("Software"). Genom att installera programvaran, samtycker du till att bindas av villkoren i detta avtal.

1. BEVILJANDE AV LICENS
Wondershare tilldelar dig härmed (individ) återkallelig, personlig, icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att installera och aktivera programvaran på två separata datorer enbart för personlig och icke-kommersiell användning, om inte du har köpt en kommersiell licens från Wondershare. Dela denna programvara med andra individer, eller så att andra människor kan visa innehållet i detta program, är i strid med denna licens. Du kan inte göra programvaran tillgänglig i ett nätverk, eller på något sätt ger programvaran till flera användare, om du först har köpt minst en fleranvändarlicens från Wondershare.

2. COPYRIGHT
Programvaran ägs av Wondershare och skyddas av copyrightlagar och internationella upphovsrättsliga avtal. Du kan inte ta bort eller dölja alla meddelanden om äganderätt, etiketter eller märken från programvaran.

3. BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING
Du får inte, och du kan inte tillåta andra att (a) bakåtkompilera, dekompilera, avkoda, dekryptera, disassemblera eller på något sätt härleda källkoden från programvaran; (b) ändra, distribuera eller skapa härledda verk av programvaran; (c) kopiera (med undantag av en säkerhetskopia), distribuera, Visa offentligt, överföra, sälja, hyra ut, leasa ut eller annars utnyttja programvaran.

4. TÄCK CD.
Mångfaldigande och spridning av Wondershare programvara (endast utvärderingsex) i olika täcka cd utgiven av tillhörande tidningar är tillåtna. Emellertid krävs en kopia av tidningen med CD skickas till Wondershare programvara.

5. BEGREPPET
Denna licens är effektivt tills de avslutas. Du kan avsluta det när som helst genom att förstöra programvaran, tillsammans med alla kopior av dessa. Denna licens upphör också om du inte följer någon sikt eller villkor i detta avtal. Vid sådan uppsägning godkänner du att förstöra programvaran, tillsammans med alla kopior av dessa.

6. INGA ÖVRIGA GARANTIER.
WONDERSHARE SOFTWARE GARANTERAR INTE ATT PROGRAMVARAN ÄR FELFRI. WONDERSHARE SOFTWARE FRÅNSÄGER SIG ALLA ANDRA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ PROGRAMVARA, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR PÅ HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÅR PÅGÅ, ELLER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV INDIREKTA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, SÅ OVAN NÄMNDA ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA INTE KANSKE GÄLLER DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH DU KAN OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND.

7. ENSKILDA AVTALSBESTÄMMELSERS OGILTIGHET.
Vid invaliditet av något villkor i denna licens, parterna är överens om att sådan ogiltigförklaring inte skall påverka giltigheten av de återstående delarna av denna licens.

8. INGEN FORM AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL WONDERSHARE SOFTWARE ELLER DESS LEVERANTÖRER VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG FÖR EVENTUELLA FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA ELLER INDIREKTA SKADOR AV NÅGOT SLAG UPPSTÅR LEVERANS, PRESTANDA ELLER ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN, ÄVEN OM WONDERSHARE SOFTWARE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. I INGEN HÄNDELSE KOMMER WONDERSHARE SOFTWARE ANSVAR FÖR ANSPRÅK, VARE SIG I KONTRAKT, KRÄNKNING ELLER NÅGON ANNAN TEORI GÄLLANDE ANSVARSSKYLDIGHET, ÖVERSTIGA LICENSAVGIFTEN BETALATS AV DIG, OM NÅGON.

BEKRÄFTELSE GENOM ATT INSTALLERA PROGRAMVARAN, DU BEKRÄFTAR ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT I FÖRGRUNDEN KOMMER OCH ATT DU SAMTYCKER TILL ATT BINDAS AV DESS VILLKOR. DU ACCEPTERAR OCKSÅ ATT DETTA AVTAL ÄR FULLSTÄNDIGA OCH EXKLUSIVA UTTALANDE AV AVTAL MELLAN PARTERNA OCH ERSÄTTER ALLA FÖRESLAGNA ELLER TIDIGARE AVTAL, MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG OCH ANDRA MEDDELANDEN MELLAN PARTERNA OM DEN LICENS SOM BESKRIVS HÄRI.

Topp